Przekazanie reprintu Konstytucji 3 Maja Akademii Złota 9