Marszałek jako pierwszy wpisuje się do Księgi Gości