Spotkanie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi - 7 lutego 2007 r.