Senat RP - NGO

9. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

17 grudnia 2009 r. odbyło się 9. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, poświęcone działaniom na rzecz niepobierania podatku VAT od darowizn przekazywanych na cele charytatywne za pomocą SMS-ów.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że bardzo popularną i często wykorzystywaną metodą wspierania inicjatyw społecznych są darowizny przekazywane w formie charytatywnych SMS-ów. Niestety, 1/5 darowizn przeznaczonych na pomoc potrzebującym w Polsce i na świecie jest jednak obciążona 22-procentową stawką podatku VAT. Od kilku lat organizacje pozarządowe podejmują działania, aby zmienić przepisy podatkowe i zaprzestać pobierania tego podatku. Dotychczas nie udało się rozstrzygnąć tej kwestii z powodu ograniczeń wynikających z prawa unijnego.

Obecny na posiedzeniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski poinformował o zaawansowanych pracach, zmierzających do pozytywnego zakończenia starań o zmianę interpretacji przepisów podatkowych, dotyczących darowizn w formie charytatywnych SMS-ów.

Podczas dyskusji członkowie zespołu podkreślali potrzebę jak najszybszego zakończenia prac nad zmianą tych przepisów. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów M. Grabowski zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby do końca stycznia 2010 r. problem został rozwiązany.

W drugiej części spotkania posłanka Renata Butryn złożyła propozycję wprowadzenia poprawki do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1727) na etapie prac legislacyjnych nad nią w Senacie. Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie sposobu powoływania gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego. Marszałek Bogdan Borusewicz zaprosił posłankę R. Butryn do udziału w pracach legislacyjnych nad ustawą w Senacie.