Senat RP - NGO

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w obchodach Roku Polskiej Demokracji

27 stycznia 2009 roku w Senacie odbyło się spotkanie poświęcone obchodom Roku Polskiej Demokracji oraz możliwościom włączenia się organizacji pozarządowych w te obchody.

W spotkaniu udział wzięli: Bogdan Borusewicz marszałek Senatu, minister Ewa Polkowska Szef Kancelarii Senatu, Anna Pomianowska-Bąk pełnomocnik Szefa Kancelarii Senatu ds. organizacji jubileuszu 20-lecia Senatu RP i Roku Polskiej Demokracji oraz przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych.

Ideę podjęcia przez Senat RP uchwały z 7 listopada 2008 r o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji przedstawił marszałek Senatu. Przypomniał, iż w bieżącym roku przypada 20. rocznica powstania odrodzonego Senatu. Marszałek wyraził nadzieję, że organizacje obywatelskie aktywnie włączą się w obchody wszystkich ważnych rocznic, które będą miały miejsce w 2009 roku.

Anna Pomianowska-Bąk, zaprezentowała kalendarium wydarzeń rocznicowych i zaproponowała reguły podejmowania przez Senat współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wydarzeń wpisujących się w obchody Roku Polskiej Demokracji.

W trakcie dyskusji, organizacje pozarządowe wyraziły zainteresowanie współpracą - przedstawiły wiele pomysłów na organizacje wydarzeń o charakterze masowym, adresowanych do szerokich grup społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i Rodaków żyjących poza granicami kraju), pozwalających włączyć się w obchody Roku Polskiej Demokracji .

Przedstawiciele organizacji pozarządowych poinformowali ponadto, że zawiązała się inicjatywa pod nazwą RAZEM 89, która ma być otwartą platformą poświęconą obchodom dwudziestej rocznicy przemian w Polsce.