Spotkanie poświęcone Partnerstwu Publiczno -Społecznemu

W środę 21 marca 2007 r. w centrum Szpitalna na zaproszenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie poświęcone Partnerstwu Publiczno -Społecznemu. Spotkanie miało charakter seminarium i odbywało się w wąskim gronie ekspertów, którzy dyskutowali nad propozycją utworzenia nowego rozwiązania dla instytucjonalizacji współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem społecznym.

W nowym, rządowym projekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostały bowiem dodane artykuły (poczynając od art.19b), które mają być nową formą zawiązywania formalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a gminami i powiatami (projekt ustawy w dziale akty prawne i dokumenty).