"Kształt, rola i zasady działania fundacji w Polsce -potrzeba zmian?"

19 marca 2007 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja pod tytułem "Kształt, rola i zasady działania fundacji w Polsce -potrzeba zmian?" Było to spotkanie przedstawicieli sektora pozarządowego i ekspertów ze strony pozarządowej (polskich i europejskich) ale też rządowej i parlamentarnej, które inaugurowało szeroką debatę o problematyce fundacji w naszym kraju. Na konferencji obecny był również poseł Artur Zawisza wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Podczas dyskusji postawiono istotne pytania dotyczące uwarunkowań prawnych i samoregulacji fundacji, a także sposobu ich dotychczasowego funkcjonowania i możliwych kierunków rozwoju jakie sektor powinien przyjąć na przyszłość.

Impulsem do zorganizowania tej konferencji było spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z ekspertami z sektora pozarządowego, które odbyło się w dniu 7 lutego 2007 i poświęcone było kontrowersjom jakie wzbudził rządowy projekt ustawy o fundacjach z dnia 20 grudnia 2006 ( projekt dostępny w dziale akty prawne i dokumenty). Wkrótce na stronie społeczny projekt nowelizacji ustawy o fundacjach przygotowany przez sektor pozarządowy na prośbę Marszałka Senatu.