Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, któremu przewodniczy marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, 25 kwietnia 2006 r., odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli rządu, Rady Pożytku Publicznego, parlamentarzystów oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Senat RP na tej konferencji reprezentował również wicemarszałek Ryszard Legutko.

Marszałek Bogdan Borusewicz zapewnił przedstawicieli organizacji pozarządowych, że Zespół Parlamentarny, będzie w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi i służył im pomocą. Do spraw najważniejszych marszałek zaliczył likwidowanie barier legislacyjnych oraz ułatwienie absorpcji finansowej tym organizacjom, którym problemy finansowe uniemożliwiają potrzebną społecznie działalność.