Konferencja "Kobiety aktywizują społeczność lokalną - pomysły, projekty, osiągnięcia".

8 marca 2006 r. pod patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, z inicjatywy Kobiecego Forum Samorządowego działającego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odbyła się konferencja nt. "Kobiety aktywizują społeczność lokalną - pomysły, projekty, osiągnięcia".

W odbywającej się w gmachu Senatu konferencji uczestniczyło ok. 80 przedstawicielek władz samorządowych pełniących funkcje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Marszałek Bogdan Borusewicz w swym wystąpieniu podkreślił, że kobiety są sercem społeczności lokalnej. Wykazują siłę, determinację i aktywność, a w sytuacjach trudnych dłużej zachowują nadzieję na lepszą przyszłość. Badania środowisk lokalnych zagrożonych bezrobociem wykazały, ze szansa na poprawę sytuacji jest tam gdzie w proces zmian zaangażują się kobiety. Sygnałem alarmowym dla wsi i gmin jest zmniejszanie się populacji kobiet. Opuszczanie przez kobiety środowiska oznacza zmniejszenie szansy na rozwój i zwiększa zagrożenie marginalizacją.

Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że uczestniczące w spotkaniu panie to osoby wychodzące trudnościom naprzeciw: inspirujące działania, aktywizujące lokalną społeczność, dające przykład innym.

Jak stwierdził marszałek Bogdan Borusewicz, w Polsce szansą dla rozwoju wspólnot lokalnych jest partnerstwo oraz współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi. Marszałek zachęcał do rozwijania tej współpracy, do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.