Tu można pytać o wszystko, co dotyczy Senatu i jego pracy. Bardzo zależy nam na kontakcie z Państwem! Uwagi i wnioski przesłane do nas będą starannie analizowane. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na listy.

Dane korespondentów w celach ewidencyjnych zostaną umieszczone w chronionej bazie Kancelarii Senatu (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2006 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

senat@nw.senat.gov.pl


Dział Petycji i Korespondencji
tel. (22) 694-95-12

fax (22) 694-99-06


Kancelaria Senatu

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa