Senatorowie

Senator Michał Okła
Oświadczenia majątkowe

Koniec kadencji

Złożone do 30 kwietnia 2011 r.

Złożone do 30 kwietnia 2010 r.

Złożone do 30 kwietnia 2009 r.

Złożone do 30 kwietnia 2008 r.

Początek kadencji