Senatorowie

Senator Bogdan Michał Borusewicz
Oświadczenia majątkowe

Koniec kadencji

Złożone do 30 kwietnia 2011 r.

Złożone do 30 kwietnia 2010 r.

Złożone do 30 kwietnia 2009 r.