Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

druki sejmowe nr 3688, 3798

druki senackie nr 1099, 1099 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

 

Przedstawiona nowelizacja odnosi się do przedsiębiorców, którzy uzyskują kredyt technologiczny przyznawany na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zaproponowane zmiany zmierzają do zniesienia obostrzeń, przy korzystaniu z ww. kredytu, związanych z uzależnieniem wypłaty premii technologicznej od wielkości sprzedaży.

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 lutego 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 1099 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.