Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

druki sejmowe nr 3751, 3809

druki senackie nr 1110, 1110 A, 1110 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 lutego 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 8 lutego 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1110 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 lutego 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1110 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Motyczka.