Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

druki sejmowe nr 2854, do druku nr 2854, 3827

druki senackie nr 1103, 1103 A

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu ustanowienie w dniu 1 marca nowego święta państwowego – Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2011 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 4 lutego 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1103 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.