Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 3813, do druku nr 3813, 3840, do druku nr 3840, 3840-A

druki senackie nr 1101, 1101 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa zakłada zniesienie możliwość publikacji płatnych ogłoszeń i audycji wyborczych w rozgłośniach radiowych oraz stacjach telewizyjnych. Dopuszcza jednak możliwość zamieszczania płatnych ogłoszeń w prasie i Internecie.

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1101 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 1101 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.