Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

druki sejmowe nr 3779, do druku nr 3779, 3810

druki senackie nr 1096, 1096 A

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Celem ustawy jest przedłużenie możliwości udzielania wsparcia instytucjom finansowym, które do tej pory ograniczone było datą 31 grudnia 2010 r. Jednocześnie możliwość uzyskania wsparcia uzależniona będzie od obowiązywania zgody Komisji Europejskiej na program pomocowy, która to decyzja wydawana jest na ściśle określony czas.

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 1 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 lutego 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 lutego 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1096 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.