Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.

druki sejmowe nr 3110, do druku nr 3110, 3212, 3212-A

druki senackie nr 958, 958 A, 958 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów do wymogów prawa unijnego w zakresie dopuszczania do wykonywania zawodu rzecznika patentowego na terytorium RP przez obywateli państw członkowskich UE. Ponadto, m.in.:

- wymienia katalog zawodów z wykonywaniem których nie można łączyć zawodu rzecznika patentowego,

- wprowadza rejestr kancelarii patentowych prowadzonych w formie spółek kapitałowych,

- stwarza możliwość zakładania spółek multidysplinarnych (z udziałem przedstawicieli innych zawodów prawniczych),

- wprowadza przepisy dotyczące prowadzenia naboru i przebiegu aplikacji rzecznikowskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 sierpnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 września 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 sierpnia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 10 sierpnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk nr 958 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 10 sierpnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (22) (druk nr 958 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Eryk Smulewicz.