Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

druk senacki nr 843

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 31 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 kwietnia 2010 r. skierował Informację do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 6 maja 2010 r. Komisja zapoznała się z Informacją.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 maja 2010 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.