Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

druki senackie nr 833, 833 O

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2010 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 833 O).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.