Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 2584, do druku nr 2584, 2885, 2885-A

druki senackie nr 849, 849 A, 849 B, 849 C, 849 D

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Celem ustawy jest uregulowanie w ustawie (a nie w rozporządzeniu) istotnych elementów stosunku między pracodawcą a pracownikiem w zakresie ich praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika.

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 kwietnia 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 maja 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 849 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark .

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 849 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 849 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 849 D).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec .