Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

druki sejmowe nr 2376, do druku 2376, 2434, errata do druku 2434, 2434-A

druki senackie nr 702, 702 A, 702 B

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa wprowadza możliwość głosowania przez pełnomocnika osobom powyżej 75 roku życia oraz niepełnosprawnym.

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 5 listopada 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 listopada 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 grudnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2009 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 12 listopada 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 702 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mariusz Witczak.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 12 listopada 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 702 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.