Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego.

druk senacki nr 694

Marszałek Senatu w dniu 24 września 2009 r. skierował do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wniosek oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego za czyn określony w art. 212 § 2 kodeksu karnego.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2009 r. rozpatrzyła skierowany wniosek i proponuje odrzucenie wniosku.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.