Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

druk senacki nr 514

Informacja została przekazana Senatowi w dniu 31 marca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2009 r. skierował Informację do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 12 maja 2009 r.