Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

druk sejmowy nr 1991, do druku 1991, 2014

druki senackie nr 575, 575 A, 575 B

Jest to senacki projekt ustawy.

 

Projektowana ustawa wykonująca obowiązek dostosowania systemu prawa do wyroku TK zmierza do usunięcia niezgodności z Konstytucją art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w zakresie w jakim przepisy te określają tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej.

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 maja 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 czerwca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 maja 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 575 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbędzie się 27 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 575 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Majkowski.