Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku.

druki senackie nr 103, 103 S

Sprawozdanie zostało przekazana Senatowi w dniu 31 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 kwietnia 2008 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 13 maja 2008 r. Komisja nie zajęła stanowiska. Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 3 czerwca 2008 r.

Komisja wnosi o odrzucenie Sprawozdania (druk nr 103 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.