Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

druk senacki nr 13

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 19/05), stwierdzającego niezgodność przepisu kodeksu postępowania cywilnego z Konstytucją.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2007 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbędzie się 18 grudnia 2007 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali 179.