Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

druk senacki nr 12

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (sygn. akt K 30/05), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o pomocy społecznej z Konstytucją.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2007 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbędzie się 18 grudnia 2007 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali 176.