Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

druk senacki nr 23

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 14 maja 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 grudnia 2007 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbędzie się 18 grudnia 2007 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali 179.