Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

druk senacki nr 22

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 11 lipca 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 grudnia 2007 r. skierował Informację do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbędzie się 18 grudnia 2007 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali 176.