Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

druki sejmowe nr 23, 46

druki senackie nr 25, 25 A, 25 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Nowelizacja przewiduje zniesienie istniejącego obecnie związku pomiędzy wynagrodzeniem nauczycieli, a kwotą bazową określaną dla pracowników państwowej strefy budżetowej i stwarza podstawę prawną do wprowadzenia w ustawie budżetowej odrębnej, corocznie określanej kwoty bazowej dla nauczycieli.

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 grudnia 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 stycznia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 grudnia 2007 r. skierował ustawę do:

    • Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
    • Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2007 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 25 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2007 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 25 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.