Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

druk senacki nr 21

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa kadencja członków Rady wybranych przez Senat upływa najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kadencji Senatu. W związku z powyższym Senat powinien dokonać wyboru swoich nowych przedstawicieli najpóźniej do dnia 4 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu ustalił termin składania wniosków od dnia 12 listopada do 26 listopada 2007 r. Do dnia 26 listopada 2007 r. do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

  • senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
  • senatora Piotra Zientarskiego.

Marszałek Senatu w dniu 27 listopada 2007 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2007 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała zgłoszonych kandydatów.

Sprawozdanie Komisji na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Stanisław Piotrowicz.