Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

druk senacki nr

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbędzie się 19 grudnia 2007 r. o godz. 9.00 w sali 179.