Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

druki sejmowe nr 22, 31, 47, 47-A

druk senacki nr 26

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest stworzenie możliwości zaangażowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r. na zasadach analogicznych jak w 2007 r.

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 grudnia 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 stycznia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 grudnia 2007 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbędzie się 18 grudnia 2007 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali 176.