KOMUNIKAT BIURA POLONIJNEGO KANCELARII SENATU

Informacja o uchwałach Prezydium Senatu VI Kadencji w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (stan na dzień 23 października 2007 roku)

Biuro Polonijne Kancelarii Senatu informuje, że zgodnie z ustawą budżetową na rok 2007 kwotę 75 000 000 zł określono jako część budżetu Kancelarii Senatu przeznaczoną na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Zapisy ustawy budżetowej (po zmianach) przewidują ponadto, że kwota 60 000 000 zł ma służyć realizacji zadań o charakterze programowym, a pozostałe 15 000 000 zł przewidziano na wykonanie zadań o charakterze inwestycyjnym.

Do dnia 23 października 2007 roku do Kancelarii Senatu wpłynęło 313 wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz o przyznanie dotacji na ich wykonanie na łączną kwotę 113 784 947 zł (w tym 253 wnioski o zlecenie zadań programowych na łączną kwotę 93 885 112 zł i 60 wniosków o zlecenie zadań inwestycyjnych na kwotę 19 899 835 zł).

W dniu 23 października br. odbyło się dziewiętnaste w tym roku posiedzenie Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem ostatnie w VI kadencji Senatu Rzeczypospolitej, którego porządek przewidywał rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Prezydium Senatu do dnia 23 października 2007 r. podjęło 163 uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 roku i przyznało dotacje w łącznej wysokości 74 126 983 zł.

Poniższe zestawienie tabelaryczne ilustruje dotychczasowe decyzje Prezydium Senatu (Tabela nr 1 - Podsumowanie uchwał Prezydium Senatu zlecających wykonanie zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą - stan na 23.10.2007 r).

Dyrektor Biura
(-) Artur Kozłowski

Oprac. w Dziale Programowym Biura Polonijnego
Sporządziła: (-) Eliza Kraj
Akceptowała: (-) Ewa Czerniawska