Sztandar "Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi" - organizatora Dyktanda"

Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek

Wicemarszałek Senatu w towarzystwie Swietłany Musiejenko - kierownika Katedry Slawistyki Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały.

Uczestnicy dyktanda.

Wypowiedź wicemarszałek K. Bochenek dla mediów. Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Sznuk, Swietłana Musiejenko, Stanisław Sienkiewicz - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi oraz przedstawiciele polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej w Grodnie z konsulem generalnym Adamem Bernatowiczem.

Młodzież szkolna biorąca udział w białoruskiej edycji Dykatanda. Mimo trudnych warunków nastroje znakomite.

Tadeusz Sznuk, dziennikarz Polskiego Radia, odczytuje tekst Polskiego Dyktanda.

Wicemarszałek Krystyna Bochenek i dyrektor Gabinetu Marszałka Joanna Urban w otoczeniu przedstawicieli grodzieńskiego środowiska polskiego oraz pracowników konsulatu.

Wicemarszałek K. Bochenek zwiedza bibliotekę Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi w towarzystwie Barbary Fustaczenko, przedstawiciela tej organizacji.

Zbiory biblioteczne.

Rozmowa z najstarszą uczestniczką dyktanda.

Chór Politechniki Szczecińskiej, którego występ uświetnił tę edycję Polskiego Dyktanda.

Wręczanie nagród laureatom.

Wystąpienie Stanisława Sienkiewicza, prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej