Uchwały Senatu w sprawach Unii Europejskiej

Uchwała w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej
z dnia 20 czerwca 2007 r.

Uchwała w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej
z dnia 20 czerwca 2007 r.