Parlamentarny Zespół do spraw Społeczeństwa Informacyjnego
i Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy

 1. Dariusz Bachalski
 2. Jarosław Chmielewski
 3. Andrzej Jaroch
 4. Bronisław Korfanty
 5. Mieczysław Maziarz
 6. Antoni Mężydło
 7. Paweł Michalak
 8. Jerzy Szymura - przewodniczący
 9. Piotr Wach
 10. Kazimierz Wiatr - wiceprzewodniczący
 11. Edmund Wittbrodt - wiceprzewodniczący
 12. Jacek Włosowicz
 13. Kosma Złotowski