Rafał Ślusarz

Rafał Ślusarz

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

 


Urodził się 19 marca 1962 r. w Lublinie.

W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych (1992 r.) oraz specjalizację I stopnia z psychiatrii (1995 r.). Jest absolwentem Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1987 r. nieprzerwanie pracuje w szpitalu w Gryfowie Śląskim kolejno jako stażysta, asystent, zastępca ordynatora i lekarz naczelny szpitala. Pracował jako lekarz orzecznik i biegły sądowy. W 2002 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

Był założycielem NSZZ "Solidarność" w szpitalu w Gryfowie Śląskim i członkiem Komisji Etyki w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu.

W latach 1994-1998 był radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i równocześnie delegatem do Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego, od 1998 do 2005 r. - radny Rady Powiatu Lwóweckiego (1998-2002 - przewodniczący).

Autor publikacji na tematy społeczne i etyczne. Pomysłodawca i fundator konkursu dla młodzieży licealnej "Polskie prawa do Śląska".

W latach 1996-2001 był członkiem Unii Polityki Realnej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1962 r.
wykształcenie wyższe
zawód: lekarz medycyny