Jadwiga Rudnicka

Jadwiga Rudnicka

Okręg wyborczy nr 28 (Gliwice)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Posłanka I kadencji


Urodziła się 29 sierpnia 1931 r. w Sokołówce (obecnie Ukraina).

W 1974 r. ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W latach 1955-1981 pracowała w Biurze Projektów "Prosynchem", w którym w sierpniu 1980 r. założyła NSZZ "Solidarność" i do 1981 r. kierowała Komisją Zakładową. W stanie wojennym organizowała pomoc dla internowanych i ukrywających się. Była współzałożycielką Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W 1982 r. straciła pracę z powodu działalności związkowej. W okresie od 1989 do 1992 r. była wiceprzewodniczącą Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Gliwicach. W latach 1991-2005 była pełnomocnikiem dyrektora ds. inwestycji w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. W latach 2003-2005 przewodniczyła Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w tym instytucie.

W latach 1998-2002 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego, a od 2002 do 2005 r. - radną Rady Miejskiej w Gliwicach.

Była prezesem Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach, wiceprzewodniczącą Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Rakiem oraz wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich Polski przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W Sejmie I kadencji była członkinią Komisji Łączności z Polakami za Granicą, przewodniczącą Komisji Bilateralnej Polska - Kazachstan oraz wiceprzewodniczącą Grupy Bilateralnej Polska - Ukraina. Doprowadziła do umieszczenia w budżecie państwa Centrum Onkologii w Gliwicach jako inwestycji centralnej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Stan wolny.


Członkini Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członkini Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Członkini Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1931 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. chemik, kadra kierownicza szpitala