Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej

Delegacja Sejmu i Senatu ma status stałego obserwatora parlamentarnego, który upoważnia do udziału w sesjach ZUZE, a także, po każdorazowym zaproszeniu, w pracach Komisji ZUZE. Delegacja składa się z 3 senatorów i 9 posłów.

Językami oficjalnymi są: angielski i francuski.

Skład delegacji senackiej:

członkowie:

Senator Stanisław KOGUT (PiS)

Senator Andrzej PERSON (PO)

Senator Marek ZIÓŁKOWSKI (PO)

zastępcy członków:

Senator Przemysław BERENT (PO)

Senator Andrzej KAWECKI (PiS)

Senator Czesław ŻELICHOWSKI (PiS)