Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

 

Polska delegacja została przyjęta w poczet członków Rady Europy 26 listopada 1991 r. i dysponuje 12 miejscami w Zgromadzeniu Parlamentarnym: 3 dla senatorów i 9 dla posłów.

Języki oficjalne: francuski i angielski; dodatkowo jako robocze: niemiecki i włoski.

Skład polskiej senackiej:

członkowie:

Senator Ryszard BENDER (LPR)

Senator Urszula GACEK (PO)

Senator Zbigniew RAU (PiS)

zastępcy członków:

Senator Janina FETLIŃSKA (PiS)

Senator Ewa TOMASZEWSKA (PiS)

Senator Piotr WACH (PO)