Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych

(COSAC)

Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej Senatu RP:

Senator Edmund WITTBRODT (PO)