Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

druki sejmowe nr 72 i 175

druk senacki nr 54

W czerwcu 2005 r. upłynęła kadencja powołanego w 2000 r. Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla. Na 86. posiedzeniu Senatu V kadencji w dniu 22 lipca 2005 r. Senat nie wyraził zgody na powołanie Andrzeja Rzeplińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i w związku z tym obowiązki RPO pełni do tej pory prof. Andrzej Zoll. Obecnie na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich została zgłoszona kandydatura Janusza Kochanowskiego.

Sejm na 9. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r. powołał na Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 27 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 lutego 2006 r.