Zlecanie zadań państwowych w ramach opieki nad Polonią w 2008 r.
  • Zarządzenie nr 53 szefa Kancelarii Senatu w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznawania dotacji na ich wykonanie

  • Uchwała Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 roku (pdf)

  • Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą