Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Edmunda Kazimierza Wittbrodta,

VI kadencja