Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Romana Władysława Wierzbickiego,

VI kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.