Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senator Elżbietę Więcławską-Sauk,

VI kadencja

Nie wygłosiła żadnych oświadczeń.