Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Stefana Konstantego Niesiołowskiego,

VI kadencja

  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie komunikacji w województwie łódzkim (odpowiedź).
  • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do prezydenta (odpowiedź), marszałka Sejmu i premiera (odpowiedź) w sprawie obsadzania najważniejszych stanowisk w państwie.