26 lipca 2007 r. odbyło się 50. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z notatką Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu dotyczącą oświadczeń senatorskich.

Minister Ewa Polkowska wyjaśniła, że oświadczenia senatorskie, składane podczas posiedzeń plenarnych, mogą trwać nie dłużej niż 5 minut i jedynie w wyjątkowych wypadkach marszałek Senatu może zwiększyć limit czasu przysługujący senatorowi.

Wicedyrektor Biura Prac Senackich Wiesława Obermeier przedstawiła zestawienie dotyczące oświadczeń senatorskich. Wynika z niego, że większość senatorów narusza art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu, znacznie przekraczając dopuszczalny limit czasowy (5 minut lub około 3500 słów). Często też senatorowie uzupełniają swoje oświadczenia wielostronicowymi załącznikami.

Następnie poruszono kwestię treści oświadczeń senatorskich, które w założeniu powinny mieć formułę ogólną. Obecnie składane oświadczenia senatorskie w zbyt dużym stopniu dotyczą konkretnych spraw lub osób. Zasygnalizowano również problem ochrony danych osobowych.

Minister E. Polkowska wskazała, że marszałek może odmówić przyjmowania oświadczeń, które naruszają zapisy Regulaminu Senatu.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski zaproponował wystosowanie listu do senatorów, w którym marszałek Senatu przypomniałby o zasadach obowiązujących przy składaniu oświadczeń.

Prezydium zgodziło się, że należy dyscyplinować senatorów w kwestii przestrzegania przepisów dotyczących oświadczeń senatorskich. Marszałek Senatu zobowiązał się do wystosowania do wszystkich senatorów listu przypominającego o zapisach art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu wyraziło zgodę na poddanie złożonych po terminie wniosków (nr P236, P237, P239, I53, I54, I55) obowiązującej procedurze rozpatrzenia.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

  1. Wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

  • Nazwa zadania: Rozbudowa Polskiego Ośrodka Młodzieżowego w Burzaco, w Argentynie (zadanie kontynuowane z lat ubiegłych). Nakłady na zadanie według umowy z 29 marca 2007 r. - 160 176 zł, zwiększenie dotacji - 113 789 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 75 232 zł (bez kosztów pośrednich).
  • Nazwa zadania: Rozbudowa Domu Polskiego w Rosario, w Argentynie (zadanie nowo rozpoczynane). Nakłady na zadanie według umowy z 29 marca 2007 r. - 102 809 zł, zwiększenie kwoty dotacji - 42 653 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 38 671 zł (bez kosztów pośrednich).

  1. Wniosek Prowincji św. Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie

  • Nazwa zadania: Odbudowa polskiego klasztoru w Bołszowcach, na Ukrainie. Nakłady na zadanie według umowy z 11 lipca 2007 r. - 60 000 zł, zwiększenie kwoty dotacji - 52 234 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 52 234 zł.

NOWE WNIOSKI

I. Wnioski Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie

  • Nazwa zadania: Roboty budowlane zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu przy budynku przy ulicy Rylejewa 9 we Lwowie, na Ukrainie (zadanie nowo rozpoczynane). Wnioskowana kwota dotacji - 80 000 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 80 000 zł (koszty pośrednie do kwoty 5200 zł).
  • Nazwa zadania: Remont Gimnazjum J. Śniadeckiego w Solecznikach, na Litwie (zadanie nowo rozpoczynane). Wnioskowana kwota dotacji na rok 2007 - 2 800 000 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 400 000 zł (koszty pośrednie do kwoty 26 000 zł, zgodnie z pismem fundacji: S-KW/SN-164/07 z 25 lipca br.).

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji
na ich wykonanie

  • Stowarzyszenie "Grześ" w Puławach: Kolonie letnie dla dzieci Polonii zamieszkałej w Serbii. Całkowity koszt realizacji zadania - 55 600 zł, wnioskowana kwota dotacji - 30 000 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 30 000 zł.
  • Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie: "Spotkanie po latach - przeżyjmy to jeszcze raz". Całkowity koszt realizacji zadania - 77 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 42 500 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 14 000 zł.
  • Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu: Konferencja "Losy emigracji politycznej lat 80. - Polonia solidarnościowa". Całkowity koszt realizacji zadania - 164 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 153 500 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w wysokości 42 528 zł (koszty pośrednie do kwoty 5528 zł).

Prezydium przedyskutowało plany urlopowe marszałka i wicemarszałków Senatu. Na tej podstawie ustalono dyżury członków Prezydium Senatu w okresie wakacyjnym.